Innovatie

Range Research richt zich op professionele vernieuwing en innovatie. Een van de aandachtsgebieden is het ontwikkelen van hulpmiddelen en accessoires voor gebruik op schietbanen.
Daar waar nieuwe situaties of toepassingsmogelijkheden ontstaan worden er procedures en veiligheidsprotocollen ontwikkeld.

Veiligheid is de hoogste prioriteit bij het gebruik van schietbanen. Er vindt een voortdurende toetsing plaats van de bestaande veiligheidseisen en inzichten aan de stand van de techniek en de gebruikte materialen.

Range Research volgt de nieuwe trends en ontwikkelingen. Daar waar zich een trend of innovatievraag aftekent op het gebied van wapens en munitie, kunt u bij Range Research demo's en workshops op dit gebied verwachten.