Privacybeleid

Range Research garandeert zich te houden aan iedere van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met u en dienstvberlening aan u.